top of page

Condicións de uso

CONDICIÓNS DE USO 

A confidencialidade e a seguridade son valores primordiales de Atlantis Adventure, SL e, en consecuencia, asumimos o compromiso de garantir a privacidade do Usuario en todo momento e de non recoller información innecesaria. A continuación, proporcionámosche toda a información necesaria sobre a nosa Política de privacidade en relación cos datos persoais que recompilamos, explicando:

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos.
• Para que fins recollemos os datos que solicitamos.
• Cal é a lexitimidade para o seu tratamento.
• Canto tempo as conservamos.
• A que destinatarios se lles comunican os seus datos.
• Cales son os teus dereitos.

 

Formulario de contacto.
Finalidade: proporcionarlle un medio para contactar connosco e responder ás súas solicitudes de información, así como enviarlle comunicacións sobre os nosos produtos, servizos e actividades, incluso por medios electrónicos (correo electrónico, SMS, WhatsApp), só se marca a caixa correspondente. concedendo o consentimento expreso.
Lexitimación: consentimento do usuario ao solicitar información a través do noso formulario de contacto e ao marcar a caixa de aceptación do envío de información.
Conservación: Unha vez resolta a súa solicitude a través do noso formulario ou contestada por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento, e se accedeu a recibir correos comerciais, ata que solicite a súa cancelación.

Envío de correos electrónicos.
Finalidade: Atender as súas solicitudes de información, responder ás súas solicitudes e atender as súas consultas ou dúbidas.
   No caso de recibir o teu Curriculum Vitae, os teus datos persoais e curriculares poden formar parte das nosas bases de datos para participar nos nosos procesos de selección presentes e futuros.
Lexitimación: consentimento do usuario ao solicitar información a través do enderezo electrónico ou ao enviarnos os seus datos e CV para participar nos nosos procesos de selección.
Conservación: Unha vez contestada a súa solicitude por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento. No caso de recibir o teu CV, os teus datos poderán ser conservados durante un ano para futuros procesos de selección.

Obriga de facilitarnos os seus datos persoais e consecuencias de non facelo.
A subministración de datos persoais require unha idade mínima de 16 anos
  anos ou, se é o caso, ter capacidade legal suficiente para contratar.
Os datos persoais solicitados son necesarios para xestionar as túas solicitudes, rexistrarte como usuario e/ou prestarche os servizos que poidas contratar, polo que se non nos facilitas, non poderemos atenderche correctamente nin prestarche. co servizo que solicitaches.
En calquera caso, reservámonos o dereito
  para decidir se incorporar ou non os seus datos persoais e outra información  ás nosas bases de datos.

 

3. DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS.
Os teus datos son confidenciais e non serán cedidos a terceiros, salvo que exista unha obriga legal

4. DEREITOS EN RELACIÓN COS SEUS DATOS PERSOAIS.
Calquera persoa pode retirar o seu consentimento en calquera momento, cando este fose concedido para o tratamento dos seus datos. En ningún caso, a retirada deste consentimento condiciona a execución do contrato de subscrición ou das relacións xeradas con anterioridade.
Así mesmo, pode exercer os seguintes dereitos:
o Solicitar o acceso aos seus datos persoais ou a súa rectificación cando sexan inexactos.
o Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
o Solicitar a limitación do seu tratamento en determinadas circunstancias.
o Solicitar oposición ao tratamento dos seus datos por motivos relacionados coa súa situación particular.
o Solicitar a portabilidade dos datos nos supostos previstos regulamentariamente.
o Outros dereitos recoñecidos na normativa aplicable.

 

Onde e como solicitar os seus Dereitos: Mediante un escrito dirixido ao responsable no seu enderezo postal ou electrónico (indicado no apartado A), indicando a referencia "Datos Persoais", especificando o dereito que quere exercer e respecto de que carácter persoal. datos.
En caso de desacordo coa empresa en relación co tratamento dos seus datos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia de Protección de Datos (www.agpd.es).

 

5. SEGURIDADE DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Co fin de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle de que adoptamos todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais facilitados ante a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado.

 

6. ACTUALIZAR OS SEUS DATOS
É importante que para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos informe sempre que se producise algún cambio nos mesmos, en caso contrario, non nos responsabilizamos da súa veracidade.
Non somos responsables da política de privacidade relativa aos datos persoais que pode proporcionar a terceiros a través das ligazóns dispoñibles no noso sitio web.
Esta Política de Privacidade pode ser modificada para adaptala ás modificacións que se produzan na nosa web, así como ás modificacións lexislativas ou xurisprudenciais sobre datos persoais que aparezan, polo que require a súa lectura, cada vez que nos facilite os seus datos a través desta web.

Cambios na nosa política de privacidade
Calquera cambio que poidamos introducir no futuro na nosa política de privacidade comunicarase nesta páxina. Deste xeito, pode comprobar regularmente se hai actualizacións ou cambios na nosa política de privacidade.

 

 

6. RESPONSABLE: 

Atlantis Adventure SL

XALLAS 27 Cee,15270 A Coruña

Teléfono de contacto: 981706087  Correo electrónico: info@atlantisadventure.es

Identidade e datos do representante: nome e apelidos, CIF, teléfono e correo
Tamén pode contactar connosco para acceder a calquera información persoal que recompilamos a través deste sitio ou para exercer o seu dereito a rectificar, bloquear ou cancelar esta información.
2. FINALIDADES, LEXITIMACIÓN E CONSERVACIÓN do tratamento dos datos remitidos a través de:

 

AVISO LEGAL USO WEB

AVISO LEGAL

Neste apartado establécense as condicións xerais do sitio web.  www.atlantisaventura.com

Suxerímoslle ao usuario que lea atentamente este Aviso Legal, recordándolle que se utiliza o noso Sitio Web declara a aceptación plena de todos os apartados vixentes en cada momento que o usuario acceda a esta páxina.

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, dispónse a continuación:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN :  O propietario do  dominio(s) web  es Atlantis Adventure Turismo Activo  sl en diante www.atlantisaventura.com e www.atlantisadventure.es, con enderezo na Coruña, 15270 Cee, Xallas 27  n CIFB-83542019 Correo electrónico de contacto: info@atlantisadventure.es

2. www.atlantisaventura.com  proporciona acceso a artigos, información e datos (en diante, "os contidos") propiedade de www.atlantisaventura.com

  Resérvase o dereito a retirar todos aqueles comentarios e achegas que atenten contra o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non ser apto para a publicación.

Nese caso Atlantis Adventure non se fará responsable das opinións expresadas polos usuarios a través do blog ou outras ferramentas de participación que se poidan crear, de acordo co establecido na normativa aplicable.

O usuario comprométese a facer un uso axeitado e lícito do Sitio Web e dos seus contidos, de acordo coa lexislación aplicable, as presentes Condicións de Uso, a Política de Privacidade, as boas prácticas xeralmente aceptadas e a orde pública.

3.  POLÍTICA DE PRIVACIDADE. PROTECCIÓN DE DATOS:

3.1. Finalidade dos datos recollidos e CONSENTIMIENTO para o tratamento.-

De conformidade co disposto no  artigo 5  da LOPD, infórmase ao USUARIO de que, a través dos formularios de rexistro da web, se recollen datos, que se almacenan nun ficheiro, coa exclusiva finalidade do envío de comunicacións electrónicas, tales como: boletíns (boletines), novas entradas (mensaxes), así como outras comunicacións que atlantisadventure.com  entende interesante para os seus USUARIOS. Os campos sinalados como obrigatorios, son imprescindibles para levar a cabo a finalidade indicada.

Só o propietario terá acceso aos seus datos e, en ningún caso, estes datos serán cedidos, compartidos, cedidos ou vendidos a terceiros.

Aceptación da política de privacidade,   mediante o procedemento establecido de dobre opt-in,   entenderase a todos os efectos como a prestación de CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUIVOC – do  Artigo 6 da LOPD – do USUARIO ao tratamento dos datos persoais nos termos previstos neste documento, así como á transferencia internacional de datos que se produza, exclusivamente pola localización física das instalacións dos prestadores de servizos e daqueles. encargado do tratamento dos datos que se dirá no punto  4.9.

3.2. Cumprimento da normativa aplicable atlantisaventura.com  cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da devandita Lei Orgánica e demais normativa vixente e aplicable en cada momento. , garantindo o correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Tamén, atlantisaventura.com  informa que dá cumprimento á Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e solicitará o consentimento do USUARIO.  para o tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en todo momento.

En cumprimento do disposto na LOPD, informámoslle de que os datos facilitados, así como aqueles derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros de atlantisaventura.com.  e tramitada coa finalidade de atender a súa solicitude e manter a relación establecida nos formularios que asina.

Así mesmo, o USUARIO consinte o tratamento dos seus datos co fin de informarlle, por calquera medio, incluído o correo electrónico, dos produtos e servizos de atlantisaventura.com.

No caso de non autorizar o tratamento dos seus datos para a finalidade anteriormente indicada, o USUARIO poderá exercer o seu dereito de oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións que a continuación se indican no apartado "Exercicio dos Dereitos ARCO".

3.3. atlantisaventura.com  infórmalle de que implantou as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos persoais e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados. e os riscos aos que están expostos, xa sexan da acción humana ou do medio físico ou natural. Todo iso de conformidade co disposto no artigo 9 da LOPD e no título VIII da RLOPD.

Así mesmo, atlantisaventura.com  estableceu medidas adicionais co fin de reforzar a confidencialidade e integridade da información na súa organización. Manter continuamente a supervisión, control e avaliación dos procesos para garantir o respecto á privacidade dos datos.

3.4. Exercicio dos Dereitos : Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición.-

Aquelas persoas que facilitaron os seus datos a través do  páxina web www.atlantisaventura.com ou www.atlantiadventure.com., Poderá dirixirse ao titular da mesma para poder exercer libremente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos incluídos nos seus ficheiros.

O interesado poderá exercer os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida a ATLANTIS ADVENTURE  coa referencia  "Protección de datos / www.atlantisaventuracom", especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude no seguinte enderezo:

Aventura Atlántida

Xallas 27 Cee

15270 A CORUÑA

Tamén pode exercer os seus dereitos, a través do correo electrónico: INFO@ATLANTISADVENTURE.ES

3.5. ligazóns

Como servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír hipervínculos a outros sitios que non son operados nin controlados por www.atlantisaventura.com. Por iso www.atlantisaventura.com  non garante, nin se fai responsable da legalidade, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web nin das súas prácticas de privacidade. Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios distintos a www.atlantisaventura.com, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

3.6. Política de cookies

Unha cookie é un ficheiro de información que o servidor deste sitio web envía ao dispositivo (ordenador, smartphone, tableta, etc.) da persoa que accede á páxina para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se realiza dende o devandito dispositivo. www.atlantisaventura.com  utiliza distintos tipos de cookies (técnicas, analíticas e sociais) unicamente coa finalidade de mellorar a navegación do usuario no sitio web, sen ningún tipo de publicidade ou obxecto similar, para a análise e elaboración das estatísticas de navegación que o USUARIO realice no sitio web, como así como para compartir contido en redes sociais (Google+, Twitter, Linkedin, Disqus)

atlantisaventura.com utiliza as seguintes cookies neste sitio web:

Cookies técnicas :  Son aqueles que permiten ao USUARIO navegar pola páxina web e utilizar as diferentes opcións ou servizos que nela existen, como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que realizar un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son ou compartir contidos a través das redes sociais.

Cookies de Google Analytics :  Son cookies de terceiros (Google Inc.) de análise que permiten o seguimento e análise do comportamento dos USUARIOS dos sitios web aos que están vinculadas. A información recollida a través deste tipo de cookies utilízase para medir a actividade dos sitios web, aplicacións ou plataformas e para crear perfís de navegación dos USUARIOS dos devanditos sitios, aplicacións e plataformas, co fin de introducir melloras en función da análise do uso. datos elaborados polos USUARIOS do servizo.

Google Analytics almacena cookies en servidores situados nos Estados Unidos e comprométese a non compartilas con terceiros, salvo nos casos en que sexa necesario para o funcionamento do sistema ou cando así o requira a lei. Segundo Google, non garda o enderezo IP do USUARIO.

 

Máis información sobre Google Analytics nas seguintes ligazóns:

www.google.com/analytics/  e  http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Se desexa información sobre o uso que Google dá ás cookies, adxuntamos esta outra ligazón: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1).

Cookies sociais: Google+, Facebook, YouTube, Twitter,  etc: cookies  de terceiros, é dicir, redes sociais externas  e terceiros, cuxo momento e finalidade  Depende de cada rede social.

 

O usuario pode -en calquera momento- elixir que cookies quere que funcionen neste sitio web mediante:

- Configuración do navegador; por exemplo:

Chrome, de:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer, de:  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, de:  http://support.mozilla.org/es/kb/habilitate-y-deshabilitate-cookies-que-los-sitios-we

Safari, desde: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera, desde: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

– Existen ferramentas de terceiros, dispoñibles en liña, que permiten aos usuarios detectar cookies en cada sitio web que visita e xestionar a súa desactivación.

Nin este sitio web nin os seus representantes legais son responsables do contido ou da veracidade das políticas de privacidade que poidan ter os terceiros mencionados nesta política de cookies.

Os navegadores web son as ferramentas encargadas de almacenar as cookies e desde eses navegadores  Debe exercer o seu dereito a eliminalos ou desactivalos. Nin este sitio web nin os seus representantes legais poden garantir o correcto ou incorrecto manexo das cookies por parte dos mencionados navegadores.

Nalgúns casos é necesario instalar cookies para que o navegador non esqueza a súa decisión de non aceptalas.

  A aceptación desta política de privacidade implica que o usuario foi informado de forma clara e completa sobre o uso dos dispositivos de almacenamento e recuperación de datos (cookies) así como que elabogadodigital.com conta co consentimento do usuario para o uso dos mesmos segundo o establecido. no artigo 22 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE)

3.7. Menores

O sitio web de atlantisaventura.com  Non está dirixido a menores. O propietario do sitio web  declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

3.8. Modificación da Política de Privacidade

Atlantisaventura.com resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, segundo o seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos.

Calquera modificación da Política de Privacidade publicarase cunha antelación mínima de dez días á súa aplicación efectiva. A utilización da Web despois dos devanditos cambios, implicará a aceptación das mesmas.

3.9. Responsable do ficheiro, e responsables do tratamento.-

O responsable do ficheiro de datos é Atlantis Adventure.

Como responsables de tratamento alleos ao citado responsable:

Atlantis Adventure contratou os servizos de hospedaxe a WIX AND STRATO,  que ofrece servizos de hospedaxe web. Podes consultar a política de privacidade e outros aspectos legais da devandita empresa no seguinte enlace:  http://www.wix.com.es/ http://www.strato.es

Os servizos de subscrición por correo electrónico e envío de newsletters á empresa WIX. A subscrición ao blog implica que os datos introducidos sexan cedidos aos servidores da citada empresa, asumindo unha transferencia internacional de datos que o USUARIO consinte expresamente coa aceptación desta política de privacidade.

Os ditos responsables de tratamento foron obrigados ao cumprimento das disposicións normativas aplicables en materia de protección de datos, no momento da súa contratación.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL : atlantisaventura.com, por si mesma ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nela (a título de exemplo, imaxes, son, audio). , vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), propiedade de atlantisaventura.com ou dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente por atlantisaventura.com será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Quedan expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do sitio web. de atlantisaventura.com.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de atlantisaventura.com. Podes visualizar os elementos da web e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa única e exclusivamente para o teu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de atlantisaventura.com.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE : atlantisaventura.com non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se poidan ocasionar, a título enunciativo: por erros ou omisións nos contidos, por falta de dispoñibilidade do sitio web –que realizará paradas periódicas por mantemento técnico–, así como para a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

6. MODIFICACIÓNS : atlantisaventura.com resérvase o dereito de realizar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa páxina web, podendo modificar, eliminar ou engadir tanto os contidos e servizos que se prestan a través dela como a forma en que estes aparecen presentados ou localizados. no seu sitio web.

7. POLÍTICA DE ENLACES:

8.1. As persoas ou entidades que pretendan realizar ou realizar unha hiperenlace desde unha páxina web doutro portal de Internet á páxina web atlantisaventura.com.  deberá presentar  as seguintes condicións:

– Non está permitida a reprodución total ou parcial de calquera dos servizos ou contidos do sitio web sen a previa autorización expresa de atlantisaventura.com.

– Non se establecerán enlaces profundos, enlaces IMG ou imaxes, nin frames co sitio web atlantisaventura.com sen a súa expresa autorización previa.

– Non se establecerá ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta na páxina web atlantisaventura.com, nin nos servizos ou contidos da mesma. Agás aqueles sinais que forman parte do hipervínculo, a páxina web na que  que se estableza non conterá ningunha marca, nome comercial, signo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a atlantisaventura.com, salvo autorización expresa deste.

– O establecemento do hiperenlace non implicará a existencia de relacións entre atlantisaventura.com e o propietario do sitio web ou portal desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por atlantisaventura.com dos servizos e contidos ofrecidos na devandita web. ou portal.

–atlantisaventura.com non será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web ou portal desde o que se realice o hiperenlace, nin da información e manifestacións que nel se inclúan.

8.2. O sitio web atlantisaventura.com poderá poñer a disposición do usuario conexións e enlaces a outros sitios web xestionados e controlados por terceiros. Estes enlaces teñen a exclusiva función de facilitar aos usuarios a busca de información, contidos e servizos en Internet, sen que en ningún caso se consideren suxestión, recomendación ou invitación para visitalos.

atlantisaventura.com non comercializa, dirixe nin controla previamente, nin avala os contidos, servizos, informacións e declaracións dispoñibles nos devanditos sitios web.

atlantisaventura.com non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, legalidade, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, etc. declaracións, produtos e servizos existentes ou ofrecidos en sitios web non xestionados por atlantisaventura.com e aos que se pode acceder a través de www.atlantisaventura.com e www.atlantisadventure.es

8. DEREITO DE EXCLUSIÓN : atlantisaventura.com resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen previo aviso, a petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran estes. Condicións Xerais de Uso.

9. XERALIDADES : atlantisaventura.com  perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera uso indebido da súa páxina web, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

10. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN : atlantisaventura.com poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e terá vixencia ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

11. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN : A relación entre atlantisaventura.com e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais da cidade de Corcubión, salvo que a Lei aplicable dispoña outra cousa.

bottom of page